slidejoventut2

Els Patis Oberts tenen com a objectiu optimitzar els usos dels patis dels centres educatius posant-los a disposició de la ciutadania, tot convertint-los en nous espais de lleure de proximitat i segurs on es promou el civisme i l’esport. D’aquesta manera ampliem les zones de joc i esbarjo del municipi, aprofitant i gaudint dels espais disponibles.


Horaris


Institut Camí de Mar

Carrer Jaume Pallarès, s/n (Calafell). Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20h. 

Institut La Talaia

Carrer Brasil, 8 (Segur de Calafell). Dimarts i dijous de 16 a 20h. 


*Els patis oberts obren durant el calendari escolar. 
Els dies festius i els dies de pluja no hi haurà activitat. 
**El curs 22-23 s'iniciaran el 12 de setembre.

Procés d'inscripció


La inscripció a l’activitat es realitzarà per vies telemàtiques a través del formulari d’inscripció disponible a la pàgina web del Departament de Joventut www.joventut.calafell.cat o bé a la pàgina web del’Ajuntament de Calafell www.calafell.cat .

Presencialment es pot realitzar la inscripció a través del Servei d’Atenció al Ciutadà, sol·licitant cita prèvia a través de l’enllaç https://citaprevia.gestorn.com/calafell/#nbb o al telèfon 977 69 90 09. També podreu fer la inscripció a través dels formularis en paper que trobareu al Casal Jove o bé als mateixos Patis Oberts.

Normes d’ús dels patis oberts


L’Ajuntament de Calafell s’encarregarà de posar personal de monitoratge que supervisarà que la instal·lació estigui en les condicions correctes per al joc dels/les infants i joves, i que els/les infants tinguin el necessari per passar una bona estona. Aquest personal tindrà una presència constant, i s’encarregarà de les funcions d’obertura i tancament del recinte, dinamitzar l’espai proposant jocs per a diferents franges d’edat, i vetllar perquè hi hagi una bona convivència i s’hi mantinguin actituds cíviques. En qualsevol cas,  l’Ajuntament no es farà responsable directe de la guarda dels/les infants que hi puguin estar jugant.

S’ha de respectar el material dels patis oberts i del centre que es trobi al recinte dels patis, com poden ser cistelles, porteries, papereres, joguines de la sorrera, rodes o gronxadors. Només es poden utilitzar els lavabos ubicats en els patis, sol·licitant la clau al personal a càrrec de l’espai. 

No es podrà accedir als espais interns de l’escola (aules, menjador, hort..).

Les famílies o acompanyants adults són els/les responsables dels infants i joves que puguin estar-hi jugant o fent ús de l’espai. Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult. Els majors de 12 anys que hi accedeixen sense l’acompanyament de la seva família, serà aquesta la que igualment es faci responsable del seu fill/a. 

Les normes d’ús bàsiques seran aquelles recollides en els articles 48,49 i 50; i 64 i següents de la Ordenança de convivència i espai públic de Calafell, en especial les següents:

No es pot accedir amb animals.
És un espai sense fum. Està prohibit fumar en tot el recinte.
Cal deixar l’espai en les condicions en què us agradaria trobar-lo. Feu ús de les papereres.
Cal Respectar el mobiliari i el material.
Compartir l’espai amb respecte.
No estan permeses les begudes alcohòliques ni els envasos de vidre.
No poden entrar vehicles de motor. Els vehicles sense motor (bicicletes, patinets,...) s’han de deixar a les zones habilitades.
Comunicar als responsables de l’espai qualsevol desperfecte. 
Cal atendre les indicacions de les persones responsables de l’espai. 

En cas de desperfecte per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la persona o grup causant del desperfecte, o subsidiàriament la seva família, es farà càrrec de l’import del dany causat i de la seva reposició. 

 

Imprimir

TROBADA DE BÀSQUET

Posted in Patis Oberts

Torneig de basquet adreçat a joves en edat d’ESO. Inscripció per equips ( 3 participants més 1 reserva ).

Horari: de 16 a 20h

Data: 29 i 31 de maig i 2 de juny

Lloc: Institut Camí de Mar