Patis Oberts

Cartell Patis Oberts 2021Els Patis Oberts tenen com a objectiu optimitzar els usos dels patis dels centres educatius posant-los a disposició de la ciutadania, tot convertint-los en nous espais de lleure de proximitat i segurs on es promou el civisme i l’esport. D’aquesta manera ampliem les zones de joc i esbarjo del municipi, aprofitant i gaudint dels espais disponibles.

Les activitats es realitzaran com a màxim en grups de 10 persones ( 6 en les limitacions actuals ) i de manera separada per aquelles activitats que facin el infants fins a 12 anys, a partir de 12 i aquelles activitats que podeu venir a fer en família amb infants petits.

Les activitats s'adrecen a joves estudiants, des de petita infància i famílies, fins a alumnes d'ESO, cicles i batxillerat.

Inscripcions  a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i via web a www.calafell.cat o www.joventut.calafell.cat .

Horaris


Institut Camí de Mar

Carrer Jaume Pallarès, s/n (Calafell). Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20h. Dissabtes de 11 a 14h.

Institut La Talaia

Carrer Brasil, 8 (Segur de Calafell). Dimarts i dijous de 16 a 20h. Dissabte de 16 a 19 h.


*
Els dies festius i els dies de pluja no hi haurà patis oberts.

Activitats


El primer i segon trimestre del 2021 obrim un cicle d’activitats als patis oberts en grups estables i reduïts. Iniciarem les activitats a mesura que us hi aneu inscrivint. Podreu fer-ho via telemàtica a través de l’enllaç que trobareu a la secció INSCRIU-TE ONLINE de les activitats de joventut o bé a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà.

Totes les activitats són gratuïtes.

 Activitats multiesportives infantils

Dilluns i divendres tenim cita en un espai pensat per passar-ho bé, gaudint de l’activitat a l’aire lliure. Coneixerem esports com el bàdminton, beisbol, voleibol a través d’exercicis de coneixença, d’habilitat i tècnica general de l’esport.

Activitat adreçada a alumnes de primària.

Horari: Dilluns i divendres de 17 a 18h.

Dates: Fins el 19 de juny.

Lloc: Institut Camí de Mar

Activitats multiesportives 

El futbol ho peta, ja ho sabem... però volem donar-vos conèixer altres disciplines i maneres de gaudir del joc i l’esport a través de jocs de pilota i raqueta com el bàdminton, el vòlei, el beisbol,...

Es realitzaran exercicis de coneixença, d’habilitat i tècnica general de l’esport.

Ens trobarem els dilluns  a Calafell a l’Institut Camí de Mar  i dimarts i dijous a Segur de Calafell, a l’Institut La Talaia.

Activitat adreçada a joves alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Horari: Dilluns de les 18 a les 19h. a l’Institut Camí de Mar 

            Dimarts i dijous de 17 a les 18h a l’Institut La Talaia

Dates: Fins el 19 de juny.

Futbol

Massa temps sense tocar pilota? Necessites millorar el toc? Vine a millorar la teva tècnica futbolística de manera divertida, en un grup petit on fomentarem la convivència i els valors de l’esport.

En els entrenaments aprofundirem en el treball tant tècnic com tàctic: control i conducció de pilota, passes, regats, xuts , etc. exercicis de tàctica individual i col·lectiva i situacions reduïdes de joc real.

Activitat adreçada a joves alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Horari: Dimecres i divendres de 18 a 19h. a l’Institut Camí de Mar 

            Dimarts i dijous de 18 a 19h. a l’Institut La Talaia

Dates: Fins el 19 de juny.

Bàsquet

Enyores la cistella? No trobes a aquí passar la pilota? Somies en capturar un rebot? Vine a practicar el bàsquet de manera divertida, en un grup petit on fomentarem la convivència i els valors de l’esport.

Durant els entrenaments treballarem aspectes diversos del joc com  el tir, entrades a cistella, dribbling, el joc d’esquena a cistella, tàctiques del Joc defensiu / Joc ofensiu en funció de les habilitats i demandes del grup.

Activitat adreçada a joves alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Horari: Dimecres de 17 a 18h a l’Institut Camí de Mar 

Dates: Fins el 19 de juny.

Jocs en equip

Sou un grupet que solíeu quedar per jugar en el vostre esport preferit? Bàsquet, futbol, voley, bàdminton,... Als patis oberts també hem reservat un espai per als jocs en grup. Us ajudarem en la sessió d’escalfament i en el plantejament del joc, la resta la poseu vosaltres. Només cal que formeu un grup estable i us inscriviu en una franja horària.

Activitat adreçada a joves alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17h i de 19 a 20. Institut Camí de Mar.

           Dimarts i dijous de 16 a 17h i de 19 a 20h a l’Institut la Talaia.

           Dissabtes, de les 13 a les 14h a l’Institut Camí de Mar i de les 18 a les 19h a l’Institut la Talaia.   

Dates: Fins el 19 de juny.

Joc en família

Els dissabtes obrim també els patis. Hem pensat que és un bon moment per viure l’esport en família i us plantejarem jocs i activitats perquè els menuts gaudeixin en família a través de circuits d’habilitat, mini esports i jocs.

Activitat adreçada a joves alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Horari: Dissabtes de les 11 a les 13h a l’Institut Camí de Mar.

           Dissabtes de les 16 a les 18h a l’Institut la Talaia.

 Dates: Fins el 19 de juny

Procés d'inscripció


La inscripció a l’activitat es realitzarà per vies telemàtiques a través del formulari d’inscripció disponible a la pàgina web del Departament de Joventut www.joventut.calafell.cat o bé a la pàgina web del’Ajuntament de Calafell www.calafell.cat .

Presencialment es pot realitzar la inscripció a través del Servei d’Atenció al Ciutadà, sol·licitant cita prèvia a través de l’enllaç https://citaprevia.gestorn.com/calafell/#nbb o al telèfon 977 69 90 09.

Un cop rebudes les sol·licituds, quan es pugui conformar un grup d’activitat, s’informarà als joves i famílies de la data d’inici.

La inscripció es realitza per ordre d’arribada.


Normes d’ús dels patis oberts


L’Ajuntament de Calafell s’encarregarà de posar personal de monitoratge que supervisarà que la instal·lació estigui en les condicions correctes per al joc dels/les infants i joves, i que els/les infants tinguin el necessari per passar una bona estona. Aquest personal tindrà una presència constant, i s’encarregarà de les funcions d’obertura i tancament del recinte, dinamitzar l’espai proposant jocs per a diferents franges d’edat, i vetllar perquè hi hagi una bona convivència i s’hi mantinguin actituds cíviques.

S’ha de respectar el material dels patis oberts i del centre que es trobi al recinte dels patis, com poden ser cistelles, porteries, papereres, joguines de la sorrera, rodes o gronxadors. Només es poden utilitzar els lavabos ubicats en els patis, sol·licitant la clau al personal a càrrec de l’espai. 

No es podrà accedir als espais interns de l’escola (aules, menjador, hort..).

Les normes d’ús bàsiques seran aquelles recollides en els articles 48,49 i 50; i 64 i següents de la Ordenança de convivència i espai públic de Calafell, en especial les següents:

No es pot accedir amb animals.
És un espai sense fum. Està prohibit fumar en tot el recinte.
Cal deixar l’espai en les condicions en què us agradaria trobar-lo. Feu ús de les papereres.
Cal Respectar el mobiliari i el material.
Compartir l’espai amb respecte.
No estan permeses les begudes alcohòliques ni els envasos de vidre.
No poden entrar vehicles de motor. Els vehicles sense motor (bicicletes, patinets,...) s’han de deixar a les zones habilitades.
Comunicar als responsables de l’espai qualsevol desperfecte. 
Cal atendre les indicacions de les persones responsables de l’espai. 

 

En cas de desperfecte per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la persona o grup causant del desperfecte, o subsidiàriament la seva família, es farà càrrec de l’import del dany causat i de la seva reposició. 

Mesures de prevenció anti-COVID


L’ús de la mascareta és obligatori sempre que no se n’estigui exempt, sigui per ser menor de 6 anys ( de 3 a 6 és recomanable ) o bé s’estigui practicant esport amb distanciament.
Cal respectar la distancia física de seguretat de 1,5 metres. 
L’aforament de les activitats és de 10 participants.
Convé comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant, jove i/o adult i informar de l’estat de salut del participant al servei de monitoratge o bé a la Regidoria de Joventut. 
A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes mesures.
Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. En entrar, convé fer ús dels dispensadors amb solució hidroalcohòlica, o bé, rentar-se les mans amb aigua i sabó. S’entrenarà els adolescents en la tècnica del rentat de mans efectiu (OMS, 2020). Es garanteix l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics hi haurà també dispensadors de solució hidroalcohòlica.
Les activitats es faran en espais oberts i a l’aire lliure, per tal de minimitzar al màxim el risc de contagi entre participants i professionals. Per minimitzar els riscos, s’ha optat per desenvolupar les activitats en horaris i espais diferenciats entre els grups, i en els espais on realitzarem les activitats seran d’ús exclusiu. 
Diàriament es comprovarà l’estat de salut dels adolescents i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als adolescents, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es. 
Es seguiran les indicacions necessàries respecte neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material. 
Com a requisits per a la participació en les activitats i preservar la salut del grup els participants hauran de: 
·         Informar, de manera diària, de la possible simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
·         No ser convivents o haver tingut contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
·         Presentar la declaració responsable, omplerta i signada per cada família, on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut del jove.
 Per accedir al servei cal proporcionar les teves dades i realitzar la preinscripció amb les autoritzacions i declaracions responsables, per garantir la traçabilitat i que la sol·licitud hagi estat confirmada pel servei de Joventut. L’accés al pati es farà de forma esglaonada per evitar aglomeracions.
Per accedir a l’activitat cal estar absent de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a incorporar-se o reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics: 
·         durant 48 hores en el cas de simptomatologia NO COVID-19 i 
·         10 dies quan es tracti de simptomatologia compatible amb el COVID-19.
·         10 dies quan en cas de No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.