• sliderformacciofinal
  • slidetallersgeneric
Imprimir

CURS DE DIRECTOR/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Dates: Intensiu Nadal i caps de setmana. Els dies 14, 15, 21, 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, de desembre de 2019, i 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19 de gener de 2020
Hora: De 10 a 14 h. i de 15:30 a 19:30 h. 24 de desembre de 09:30 a 13:30 h, i de 15:30 a 17:30 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: Gratuït
Formació oficial per l’obtenció del títol de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya, adreçat a aquelles persones que ja estan treballant en alguna activitat emmarcada en l’àmbit del lleure i l’educació, i que tenen la intenció de formar-se en les tasques directives i de coordinació.
El curs consta de l’etapa lectiva de 200 hores i 120 de l’etapa de pràctiques, distribuïdes de la següent manera: Organització, gestió i avaluació de projectes Educatius; Coordinació i dinamització de l’equip de monitors/es i bloc de pràctiques.

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

·      Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva del curs havent superat les proves d'avaluació corresponent a cada mòdul.

·      Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.

·      Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals del curs..

·      Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca de coordinador en l’àmbit del lleure educatiu.

Per accedir al curs cal tenir el títol de monitor/a de lleure o bé complir les següents condicions:

·      Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o amb el Màster en Psicopedagogia o amb la FP II de Jardí d’Infància.

·     Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil. Al certificat hi ha de constar: Nom de l’entitat, CIF de l’entitat, Nom, càrrec i NIF de la persona que opta a la convalidació, Número d’hores realitzades i Activitats realitzades.

Curs organitzat amb el suport del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell. Tindran prioritat d’accés els joves fins a 35 anys del Nucli Antic de Calafell Poble.