Mètodes Anticonceptius

Els mètodes anticonceptius es classifiquen segons la seva naturalesa:

- MÈTODES NATURALS.

Tots els mètodes naturals són poc fiables i poc segurs a l'hora de prevenir l'embaràs i no prevenen de les malalties de transmissió sexual.

- MÈTODES DE BARRERA.

Els preservatius, tant el masculí com el femení, són els únic mètodes que et protegeixen de l'embaràs, de les malalties de transmissió sexual i de la Sida.

- MÈTODES QUÍMICS.

Són mètodes poc fiables i per a incrementar la seguretat deuen associar-se a mètodes de barrera. 

- MÈTODES HORMONALS.

Són molt eficaços per prevenir l'embaràs, però no protegeixen de les malalties de transmissió sexual ni de la Sida, per això, s'haurien de combinar amb un preservatiu. Els mètodes hormonals estan contraindicats per a dones amb intolerància a l'ús d'hormones. 

- MÈTODES IRREVERSIBLES.

Aquests mètodes són molt segurs però irreversibles. Necessiten una intervenció quirúrgica.

- ALTRES MÈTODES.

- MÈTODE D'EMERGÈNCIA.

No és un mètode anticonceptiu. En cap cas s'ha de substituir per un mètode anticonceptiu regular, només s'ha d'utilitzar en cas d'emergència. 

Cantidad a mostrar
Título
Mètodes Químics
Mètodes de Barrera
Métodes Naturals