Altres mètodes

- DIU de coure (3 a 5 anys). El dispositiu intrauterí (DIU) funciona impedint el pas del espermatozous en el seu trajecte intrauterí, evitant la fecundació i també, la implantació del òvul en l'úter si es produeix fecundació. És un mètode molt segur que es pot utilitzar a llarg termini. Els inconvenient que té és que en alguns casos es poden donar regles abundant i doloroses, pot ser expulsat espontàniament i hi ha dines amb intolerància al coure.