Mètodes de Barrera

- Preservatiu masculí. És una funda de làtex que recobreix el penis erecte durant el coit i reté el semen ejaculat. És un mètode segur, fàcil d'obtenir, fàcil de posar i protegeix tant de l'embaràs com de les MTS. Els inconvenients són el risc de ruptura i que s'ha de retirar el penis immediatament després d'ejacular.

INSTRUCCIONS D'ÚS:

1. Comprovar la data de caducitat.

2. Trencar l'embolcat procurant no danyar el preservatiu amb les dents o les ungles.

3. Es pressiona la punta del preservatiu (dipòsit) i es desenrotlla al llarg del penis erecte fins la base. El disòsit ha de quedar sense aire.

4. S'ha de retirar abans que el penis perdi l'erecció, subjectant-lo per la base perquè no quedi dintre de la vagina.

5. S'ha de fer un nus i llençar-lo a les escombraries, mai al vàter.

- Preservatiu femení. És una funda de plàstic transparent amb dos anells en els extrems que s'ajusta a les parets de la vagina i reté el semen ejaculat. És un mètode segur, permet a la dona utilitzar un mètode propi i protegeix tant de l'embaràs com de les MTS. Els inconvenients són que fa soroll i és poc estètic.

INSTRUCCIONS D'US:

1. No cal esperar l'erecció per posar-lo.

2. S'introdueix en la vagina l'anell interior empenyant-lo amb el dit el més profundament possible de manera que quedi en el fons. L'anell extern ha de quedar per fora per impedir el contacte del penis amb la vagina.

3. Després del coit se n'ha d'enroscar l'anell extern perquè no surti el semen i s'extreu estirant cap enfora..

- Diafragma. És un caputxó de cautxú circular i flexible que cobreix el coll de l'úter impedint el pas dels espermatozous. És un mètode segur que permet a la dona utilitzar un mètode propi. Els inconvenients són la necessitat d'un entrenament per part del personal sanitari, el ginecòleg ha de mesurar l'amplada del coll de l'úter per adaptar la mida del diafragma i sempre s'ha de combinar amb espermicides.

INSTRUCCIONS D'ÚS:

1. Aplicar crema espermicida al diafragma.

2. S'introdueix en la vagina perpendicularment.

3. Comprovar que el coll de l'úter queda ben cobert.

4. Treure'l 8 hores després del coit.