Métodes Naturals

- Ogino. Es limiten les relacions sexuals no protegides al període "segur" de la dona. Una dona amb un cicle menstrual de 28 dies, els dies del 11 al 17 són els dies fèrtils i la resta seria el període segur. Té per inconvenients que és difícil determinar el nombre exacte de dies segurs, és poc fiable en dones amb cicles irregulars i es perd espontaneïtat sexual.

- Temperatura bassal. Consisteix en que cada matí abans de llevar-se la dona s'ha de prendre la temperatura rectal o vaginal i anotar-la en un gràfic. L'ovulació ve determinada per un lleuger augment de la temperatura (menys de 0,5 ºC). Té per inconvenients l'obligació de prendre's la temperatura correctament cada matí, la temperatura basal pot estar influenciada per altres factors com una infecció i l'augment de la temperatura no sempre és clar, ja que pot pujar molt poc.

- Moc cervical. Consisteix en que la dona extreu amb els dits una mica de moc o fluix vaginal per comprovar la seva viscositat. La màxima fertilitat es presenta amb el moc més transparent i elàstic. Els inconvenients són la necessitat d'exploració genital diària, el moc pot tenir variacions en cas d'infeccions vaginal i es perd l'espontaneïtat sexual.

- Coitus interruptus (marxa enrere). Consisteix en que l'home retira el penis de la vagina abans d'ejacular. Té per inconvenients el risc de retirada tardana i que abans de l'ejaculació pot sortit el líquid preseminal que conté espermatozous.