• sliderformacciofinal
  • slidetallersgeneric
Imprimir

Bases Torneig Break Dance Art Season

Posted in Participació

1.- Participants: Pot participar en aquesta competició qualsevol persona.

2.- Inscripció: La Pre-inscripció s’haurà de realitzar al web de la Regidoria de Jovenutu de l’Ajuntament de Calafell. Un cop realitzada la pre-inscripció es guardarà la plaça fins aquell mateix dia (11 d’octubre), on de 10h fins les 13h tots els participants que s’hagin pre-inscrit hauran de formalitzar la seva inscripció. A partir de les 13h, si s’obren places, s’adjudicaran als interessants.

Aquesta competició es limitarà a 16 participants.

3.- Lloc i hora de realització: Aquesta competició es durà a terme el dia 11 d’octubre a l’skate parc al costat del poliesportiu Joan Ortoll de Calafell. La primera ronda en durà a terme de les 14 hores a les 16h. I la final es durà a terme de les 18 hores a les 19 hores.

4.- Música base: L’organització facilitarà música per poder ballar en perfectes condicions.

5.- Materials i infrastuctura: La plataforma de ball per a la realització del campionat serà facilitada per l’organització.

No obstant això, seran els concursants els responsables de disposar de tot el material adicional necessari per a la seva participació efectiva, tals com roba i calçat adequats, proteccions contra les caigudes, etc.

6.- Jurat: El jurat estarà format per Keor (Tintactiva), Diego (Funkingz) i Dash (Destroyers).  

7.- Modalitat de competició: Aquesta competició serà individual i es realitzarà la primera ronda de les 14 hores a les 16 hores i la final de les 18 hores a les 19 hores.

8.- Premis: El concurs està dotat amb els següents premis:

- Primer Classificat: 100€ val de compra per la botiga Adrenalina i CD de Black Souldiers.

- Segon Classificat: 20€ val de compra per la botiga Adrenalina i CD de Black Souldiers.

9.- Motius de desqualificació: Seran motius de desqualificació del concurs les següents situacions:

- No respectar les decisions del jurat o les normes bàsiques del campionat.

- Ballar fora del temps estipulat per cada concursant en el recinte delimitat de la competició.

- Totes aquelles actituds incíviques o contràries a les normes bàsiques de convivència, així com aquells comportaments que constitueixin apologia de la violència, el racisme i la xenofòbia, el sexisme o qualsevol altres que atemptin contra la dignitat de les persones.        

10.- Suspensió i modificació: L’organització es reserva el dret a suspendre o posposar la competició per motius aliens o imponderables. Així mateix, es reserva el dret d’efectuar els canvis que consideri necessaris en el transcurs del campionat per tal d’afavorir el bon desenvolupament de l’acte. 

11.- Disposicions finals: L’organització no es responsabilitzarà de cap dany físic o material sofert pels participants durant el campionat per motius alients a l’organització, incloent-hi la pèrdua o robatori d’objectes o pertinences.

 

12.- Acceptació de les bases: La participació en l’esmentada competició implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, així com de la resolució per part de l’organització de qualsevol problema no s’hi hagi recollit.