• sliderformacciofinal
  • slidetallersgeneric
Imprimir

Bases Concurs Graffiti Art Season

Posted in Uncategorised

1.- Participants: Pot participar en aquest concurs qualsevol persona o equip (no superior a 2 integrants).

2.- Inscripció: La Pre-inscripció s’haurà de realitzar al web de la Regidoria de Jovenutu de l’Ajuntament de Calafell. Un cop realitzada la pre-inscripció es guardarà la plaça fins aquell mateix dia (11 d’octubre), on de 10h fins les 11h tots els participants que s’hagin pre-inscrit hauran de formalitzar la seva inscripció. A partir de les 11, si s’obren places, s’adjudicaran als interessants.

Aquest concurs es limitarà a 15 participants.

3.- Lloc i hora de realització: Aquest concurs es durà a terme el dia 11 d’octubre a l’esplanada de sorra del poliesportiu Joan Ortoll de Calafell, al costat del skate park. Les obres es podran començar a partir de les 10 hores, i a les 18 hores totes hauran d’estar acabades. Els guanyadors es faran públics aquell mateix dia a les 20 hores. 

4.- Tema: La temàtica és lliure. Els treballs hauran de ser originals i inèdits, amb especial atenció a aquells que facin referència a Calafell, Underground i Cultura Urbana.

No s’admetran treballs amb continguts obscens, xenòfobs, racistes o qualsevol altre contingut que atempti contra la dignitat de les persones.

5.- Materials: La superfície on es pintarà serà en taulons de 122m x 244m. 

El material per dur a terme l’obra corre a càrrec dels participants (esprais o pintura, eines per pintar...), inclosa la pintura base per la obra (el tauló es donarà sense pintar). El treball es podrà dur a terme tant en horitzontal com en vertical.

6.- Tècnica: La tècnica i estil seran lliures.  

7.- Colors: La carta de colors a utilitzar serà lliure.

8.- Jurat: El jurat estarà format per el col·lectiu d’artistes de l’Art Seasson. 

9.- Drets sobre les obres i el concurs: Totes les obres realitzades restaran en poder del Casal Jove de l’Ajuntament de Calafell.

10.- Premis: El concurs està dotat amb els següents premis:

- Primer Classificat: 100€ en esprais de pintura montana i CD de Black Souldiers.

- Segon Classificat: 20€ val de compra per la botiga Adrenalina i CD de Black Souldiers.

11.- Motius de desqualificació: Seran motius de desqualificació del concurs les següents situacions:

- La realització de grafits o tags fora dels espais i horaris designats per l’organització.

- La participació d’algun dels concursants en més d’un grup.

- L’execució de grafits que constitueixin apologia de la violència, les obres amb continguts racistes, sexistes o xenòfobs, així com qualsevol altre contingut que atempti contra la dignitat de les persones.

- L’alteració de les obres d’altres participants.

- El plagi de les obres d’altres artistes.

- Totes aquelles actituds incíviques o contràries a les normes bàsiques de convivència.    

12.- Suspensió i modificació: L’organització es reserva el dret a suspendre o posposar el concurs per motius aliens o imponderables. Així mateix, es reserva el dret d’efectuar els canvis que consideri necessaris en el transcurs del concurs per tal d’afavorir el bon desenvolupament de l’acte. 

13.- Disposicions finals: L’organització no es responsabilitzarà de cap dany físic o material sofert pels participants durant el concurs per motius alients a l’organització, incloent-hi la pèrdua o robatori d’objectes o pertinences.

14.- Acceptació de les bases: La participació en l’esmenta’t concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, així com de la resolució per part de l’organització de qualsevol problema no s’hi hagi recollit.