• sliderformacciofinal
  • slidetallersgeneric
Imprimir

Bses Batalla MC's Art Season

Posted in Uncategorised

1.- Participants: Pot participar en aquesta competició qualsevol persona.

2.- Inscripció: La Pre-inscripció s’haurà de realitzar al web de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell a través del següent formulari: www.joventut.calafell.cat/asjdlkasjdlas.

Un cop realitzada la pre-inscripció es guardarà la plaça fins aquell mateix dia (11 d’octubre), on de 10h fins les 18h tots els participants que s’hagin pre-inscrit hauran de formalitzar la seva inscripció. A partir de les 18h, si s’obren places, s’adjudicaran als interessants.

Aquesta batalla es limitarà a 8 participants.

3.- Lloc i hora de realització: Aquesta batalla es durà a terme el dia 11 d’octubre a l’skate parc al costat del poliesportiu Joan Ortoll de Calafell. L’horari de la batalla serà de les 19 hores a les 20 hores.

4.- Música base: L’organització facilitarà música base per poder cantar. 

5.- Materials i infraestructura: L’organització facilitarà un espai per poder cantar tenint tot el necessari (equip de so, micròfon, música base....).

6.- Temps: L’organització de la batalla serà la següent. Es faran 4 batalles inicials de 4 minuts cada una (2 rondes de 1 minut per MC). Tansols els 4 millors MC’S disputaran la semifinal amb les mateixes condicions que les batalles inicials (2 rondes de 1 minut per MC). Els finalistes batallaran una última vegada (al millor de 3 rondes).

7.- Jurat: El Jurat estarà format per components del col·lectiu d’artistes d’Art Sesson.

9.- Premis: El concurs està dotat amb els següents premis:

- Primer Classificat: Micròfon SHURE SM58 i CD de Black Souldiers.

- Segon Classificat: 20€ val de compra per la botiga Adrenalina i CD de Black Souldiers.

10.- Motius de desqualificació: Seran motius de desqualificació del concurs les següents situacions:

- No respectar les normes de la batalla.

- No respectar les decisions del jurat o les normes bàsiques de la batalla.

- Cantar fora del temps estipulat per cada concursant en el recinte delimitat de la batalla.

- Totes aquelles actituds incíviques o contràries a les normes bàsiques de convivència, així com aquells comportaments que constitueixin apologia de la violència, el racisme i la xenofòbia, el sexisme o qualsevol altres que atemptin contra la dignitat de les persones.

11.- Suspensió i modificació: L’organització es reserva el dret a suspendre o posposar la batalla per motius aliens o imponderables. Així mateix, es reserva el dret d’efectuar els canvis que consideri necessaris en el transcurs del campionat per tal d’afavorir el bon desenvolupament de l’acte. 

12.- Disposicions finals: L’organització no es responsabilitzarà de cap dany físic o material sofert pels participants durant la batalla per motius alients a l’organització, incloent-hi la pèrdua o robatori d’objectes o pertinences.

13.- Acceptació de les bases: La participació en l’esmentada batalla implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, així com de la resolució per part de l’organització de qualsevol problema no s’hi hagi recollit.