Protocol per a l'abordatge de les violències sexuals en els entorns d'oci

Enquesta Noctambuls 2-01L’Ajuntament posa en marxa l’elaboració d’un protocol contra la violència sexual en els entorns d’oci

A la nostra societat, les violències sexuals i l'alta tolerància i la freqüent impunitat de les mateixes en els contextos d'oci representen uns dels principals riscos per a les dones i les persones que no s’ajusten als models normatius de gènere, com el col·lectiu LGBTI. Els últims anys s’està visualitzant la necessitat que les polítiques públiques d’equitat posin especial èmfasi en els espais d’oci.

L'última enquesta publicada pell Departament d'Interior amb relació a la Violència Masclista de Catalunya (EVMC, 2016) identifica que en un 20,9% dels espais d'oci s'han partit violències masclistes per part de no parelles. Les dades fan palesa la necessitat de posar la mirada i definir estratègies sobre els espais públics i d'oci per combatre l'alta concentració de fets constitutius de violència masclista.

Des de l’Ajuntament de Calafell, conjuntament amb Noctambul@s, i en col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, estem treballant en la creació d'un protocol per a l'abordatge de les violències sexuals en els entorns d'oci.

Apostem per un procés d’elaboració comunitari que es basi en metodologies participatives i deliberatives, adaptant-se a les realitats del territori i procurant implicar a tots els agents que hi interactuen. Per això, serà fonamental incorporar la transversalitat de gènere en els àmbits d’actuació de l’administració i procurar per una perspectiva ecològica en les estratègies d’abordatge per tal de generar entorns de seguretat en els espais festius del municipi.

En tota aquesta tasca no partim de zero. L’Àrea d'Igualtat i Drets Socials de l'Ajuntament de Calafell ha dut a terme diverses campanyes preventives, s’està fent sensibilització i prevenció, i ja es va engegar una línia de treball als Punts Liles durant el Carnaval, dins del protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci del Departament d'Interior de la Generalitat. Ara anem un pas més endavant, amb l’elaboració d’un protocol per l'abordatge de les violències sexuals. Volem crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents locals per intervenir de forma més coordinada i eficient davant de situacions de violències sexuals en espais públics d’oci, per tal de:

·         Generar mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de les dones en situació de violències masclistes.

·         Capacitar, sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori (polítics, tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilització del desenvolupament del protocol.

·         Facilitar l’apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d’oci.

·         Fomentar la transversalitat de gènere en les polítiques locals.

Per això, durant els pròxims mesos, es faran entrevistes, es llançarà una enquesta sobre el tema, i es crearan diversos espais de treball i de participació amb l'objectiu de desenvolupar un protocol de totes i per a totes.

Malauradament, l’actual estat d’alarma generat per la pandèmia del COVID 19 ha suposat un xoc i una aturada en molts projectes i activitats. De ben segur això tindrà conseqüències en les nostres vides quotidianes en un futur, i per desgràcia sabem que ens caldrà seguir persistint en el combat per abordar i erradicar la violència sexual arreu, quan tot torni a la normalitat.

Per aquest motiu, i aprofitant el temps del qual disposem a causa del confinament, us volem demanar que ens ajudeu a omplir els qüestionaris que podreu trobar a l’Enquesta per a l'elaboració del Protocol per a l'Abordatge de les Violències Sexuals en els entorns d'oci de Calafell  per tal de poder realitzar un millor diagnòstic de la problemàtica al municipi. Tanmateix, iniciarem els treballs previs amb entrevistes a diferents agents implicats, per tal que el confinament no ens aturi.

Esperem la vostra participació!