• sliderformacciofinal
  • slidetallersgeneric

Educació sexual per a adolescents

Educació sexual per a adolescents webEl proper 22 de gener a les 18 h. a l'Institut Camí de Mar ens trobem per parlar dels nostres fills i filles adolescents sobre un tema que preocupa... tot just per abordar un diàleg amb ells i ells sobre educació sexual.

És impossible imaginar-se una persona sense la seva sexualitat. Tots ens humanitzem a través del tipus de relacions que mantenim i dels sentiments i les emocions que hi experimentem; ens convertim en una classe particular de persona segons la manera com ens aproximem a l’erotisme i al plaer, segons el que pensem sobre la reproducció de l’espècie, segons la nostra orientació sexual i en funció de les identitats de gènere que construïm, entre altres aspectes.

Totes aquestes vivències poden ser motiu de malestar o de benestar, d’alegria o de tristesa, d’enfortiment i desenvolupament del propi ésser o d’inhibició d’aquest. Aquesta sessió amb famílies sobre educació sexual per a adolescents vol servir de pont per escurçar les distàncies entre generacions, per fer possible que entre persones adultes i joves s’obri un diàleg sobre la sexualitat, lliure de les pors i els prejudicis que el solen condicionar. Es tracta d’una proposta que aposta per educar en una sexualitat vinculada als sentiments, una sexualitat en què la tendresa, el respecte, la diversitat i l’amistat són motius importants d’atracció en les relacions entre persones. 
Volem situar la sexualitat com un tema de treball i conversa col·lectiva, sense pretendre que les famílies es comportin d’una manera específica davant dels seus fills i les seves filles; l’únic que esperem aconseguir és posar a les seves mans la possibilitat, els coneixements i les habilitats que els calen per acompanyar de la millor manera possible.

 Alguns dels continguts d’aquesta sessió són:

· Pors i inquietuds al voltant de la sexualitat del nostres fills/lles

· Com parlem de sexualitat amb els nostres fills i filles.

· Desenvolupament del pensament crític entorn a la sexualitat.

· Adolescència i identitat sexual.

· Educació en i per l’afecte.

· Conductes de risc.

La metodologia de treball es basa en dinàmiques de grup, propiciant compartir experiències i dubtes entre totes les persones assistents, compartint coneixements i buscant conjuntament les possibles respostes amb activitats pràctiques.