• Slideshow FeStiu
  • Slideshow FeStiu2

Curs Logística i Magatzem

Cartell Magatzem i Logística Joventut 4
Horari: de les 9 a les 14 h. 
Dates del 23 d’octubre al 30 de novembre (Del 13 al 30 de novembre seran pràctiques en empresa).
Lloc: Cal Bolavà
Preu: Gratuït.
Selecció prèvia dels aspirants. Inscripcions fins el dia 11 d’octubre.

Observacions: Pràctiques en empresa obligatòries, del 13 al 30 de novembre. Caldrà que l’alumne tingui possibilitat de desplaçar-se, tant per les pràctiques en empresa com per les pràctiques de carretoner.
Amb el suport del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell.

Gestiona eficientment, amb l’última tecnologia, un magatzem, la recepció del stock, el recompte i l’inventari i la gestió del Picking  amb exemples pràctics, simulacions a classe sobre escenaris reals davant problemàtica concreta i definida on el alumnes podrà desenvolupar els conceptes apresos a classe. 
El curs es complementa amb un curs de teoria i pràctica de carretons, frontal, retràctil i transpaleta.

Inscripcions: Al servei d’atenció al ciutadà i online a www.calafell.cat i https://seu.calafell.cat/eMiServicio/catala/Tramites/67F59E1625314E468FF33CF2C5858BF3.asp