• Slideshow FeStiu
 • Slideshow FeStiu2

Curs Director de lleure

Cartell Director Lleure TreballData Inici: 07/10/2017
Data Fi: 30/12/2017 Durada: 200 h.
Horari: Dissabtes de 9 a 14 hores i de 15.30 a 19.30 hores
Octubre: 7, 14, 21, 28
Novembre: 4, 11, 18, 25 Desembre: 2, 9, 16, 23, 27, 28, 29
Lloc de realització: Cal Bolavà

Temari:

La Formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

Objectius

Aquesta formació prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal monitor

Requisits d'accés

Complir com a mínim un dels dos requisits:

1-Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ i l'acreditin prèviament a la matrícula del curs

2-Els/les alumnes que acreditin:

- Diplomatura o llicenciatura en educació infantil, educació primària,  educació social,  mestre d’educació infantil,  mestre d’educació primària,  pedagogia,  psicologia,  cicle formatiu de grau superior d’educació infantil,  cicle formatiu de grau superior d’integració social,  màster de formació del professorat,  certifica d’aptitud pedagògica (antic),  grau de ciències de l’activitat física de l’esport,  màster en psicopedagogia,  títol de formació professional II de jardí d’infància

- i 700 hores d’experiència continuada i interrompuda en el sector de l’educació en el lleure acreditables

Etapa lectiva

Aquesta etapa inclou dos mòduls formatius amb una durada total de 200 hores. Aquests s'avaluen per competències i per superar l'etapa cal obtenir la qualificació d'apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l'alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents. Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.

El model d'aprenentatge i la metodologia és amb sistema SEMIPRESENCIAL i amb la següent distribució:

Mòdul Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes

80 hores presencials  25 hores distància  15 hores de memòria

 1. Aplicació del concepte de temps lliure en diferents entorns infantils i juvenils

 2. Aplicació d'estartègies educatives en el temps de lliure

 3. Disseny de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 4. Disseny de plans i programes d'intervenció en el temps lliure

 5. Gestió de recursos en projectes de temps lliure

 6. Coordinació amb altres agents

 7. Aplicació d'accions de difusió del projecte de temps lliure

Mòdul Coordinació i dinamització de l'equip de monitors

55 hores presencials  15 hores distància  10 hores de memòria

 1. Aplicació de tècniques de dinamització a l'equip de monitors

 2. Desenvolupament de tècniques per gestionar la informació i comunicació en l'equip de monitors i agents involucrats

 3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de monitors

 4. Desenvolupament d'habilitats tècniques

L'alumne tindrà a la seva disposició des del primer dia una aula presencial i una aula virtual.

Etapa pràctica i memòria

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals amb una durada de 120 hores.

 1. Planificació d'activitats de temps de lliure

 2. Gestió d'activitats de temps de lliure

 3. Coordinació d'equips

 4. Habilitats personals necessàries per a l'acompliment del perfil professional

 5. Integració i comunicació en el centre de treball

Amb la Col·laboració de: