• Slideshow FeStiu
  • Slideshow FeStiu2

Cursos de Manipulador d'Aliments 2015

Cartell Manipuladors 2015Dues sessions, 15 de juny o 6 de juliol.
Casal Jove de Calafell
PREU: 10€
Curs de 4 hores orientat a totes les persones que per la seva activitat laboral estan en contacte amb els aliments durant els processos de preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació i venda al consumidor final. Curs que concedeix el “Carnet de manipulador d’aliments”, obligatori per a totes les persones que treballen en contacte amb aliments.

Inscripcions al Servei d'Atenció al Ciutadà o a calafell.cat (clica aquí).

Tindran prioritat els joves de 16 a 35 anys residents a Calafell.